Vastuullisuus

Perheyrityksemme, Oy Lunden Ab:n, Turussa valmistetut tuotteet ovat olleet osa suomalaisten arkea jo yli 80 vuotta. Monipuolisen valikoiman lisäksi haluamme tarjota ja kehittää vastuullisia ruokaratkaisuja huomiselle. Valitessasi tuotteitamme, teet ympäristötietoisen ja vastuullisen valinnan!

Vastuullisuusohjelmamme perusta ja tavoitteet  

Yritysperheemme vastuullisuusohjelma pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita toteutamme eri tavoin eri yrityksissämme.

ESG (Environmental, Social, and Governance) ohjaa vastuullistyötämme ilmasto- ja ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hallinnollisen vastuun osalta. Arjessamme painotamme keskeisiä vastuullisuuden osa-alueita, kuten tuotelaatua ja -turvallisuutta sekä kestävää hankintaa.

Tavoitteenamme on aktiivisesti vähentää hiilijalanjälkeämme ja osallistua ilmastotoimiin. Liiketoimintamme perustuu vastuullisiin ja läpinäkyviin käytäntöihin kaikilla toiminta-alueillamme, ja panostamme henkilöstön terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tarjoamme kattavan perehdytysohjelman henkilöstöllemme ja sitoudumme jatkuvaan henkilöstön kehittämiseen.

Näillä verkkosivuilla tutustutamme sinut Oy Lunden Ab Jalostajan vastuullisuusohjelman sisältöön. Lunden Food Oü:n vastuullisuusohjelmia pääset jatkossa tarkastelemaan heidän omien vastuullisuussivustojensa kautta.

Kolme tärkeintä päätavoitetta

Keskitymme vastuullisuudessa erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoihin 8, 12 ja 13 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Vastuullista kuluttamista ja Ilmastotekoja). Näiden pohjalta olemme asettaneet kolme tärkeää päätavoitetta, joita edistämme kaikessa päivittäisessä tekemisessämme:

  1. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja toimimme eettisesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen.
  2. Varmistamme tuotantoketjumme vastuullisuuden.
  3. Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Strategiamme tukee vastuullisuutta 

Uskomme, että vastuullisuuden polku on jatkuva matka, joka vaatii päättäväisyyttä ja omistautumista. Siksi strategiamme kietoutuu vahvasti vastuullisuuden ympärille. 

Vastuullisuus näkyy ilmastotekojemme lisäksi erityisesti näissä valinnoissamme Turun toimipisteessämme:

Vastuullisuus kulkee koko tuotantoketjun läpi

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita ja vastuullisia tuotteita, jotka täyttävät korkeimmat laatustandardit ja vastuullisuusvaatimukset.

Sopimustoimittajat: Ostamme raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja vain hyväksytyiltä sopimustoimittajilta, jotka jakavat arvomme laadun ja vastuullisuuden suhteen.

Testaus ennen hyväksyntää: Testaamme raaka-aineet ja pakkausmateriaalit ennen niiden hyväksyntää varmistaaksemme niiden laadun ja turvallisuuden.

Tuotesertifikaatit ja spesifikaatiot: Vaadimme kaikilta tavarantoimittajiltamme viralliset tuotesertifikaatit ja spesifikaatiot, jotta voimme varmistaa tuotteiden alkuperän ja laadun.

Toimittajahyväksyntä ja laatujärjestelmä: Toimittajahyväksyntä on osa sertifioitua laatujärjestelmäämme, joka takaa johdonmukaisen laadun kaikissa tuotteissamme.

Vain puhtaita ja vastuullisia raaka-aineita: Emme hyväksy geenimuunneltuja tai säteilytettyjä raaka-aineita tuotteissamme.

Tiivis yhteistyö toimittajaverkoston kanssa: Kehittämme jatkuvasti innovatiivisia ja vastuullisia tuotteita markkinoille.

Lainsäädännön noudattaminen: Seuraamme tarkasti soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä varmistaaksemme tuotteidemme turvallisuuden ja laadun.

Eettiset periaatteet: Edellytämme tavarantoimittajiltamme sitoutumista eettisiin periaatteisiin ja noudattamaan Supplier Code of Conductia. 

Elinkaarikustannukset: Tehokkaalla toimitusketjulla pyrimme minimoimaan hävikkiä ja vähentämään ympäristövaikutuksia.